Bulgaria

КОДЖЕНТ КОМЮНИКЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД / COGENT COMMUNICATIONS BULGARIA EOOD 

   

Седалище:
бул. Цар Освободител 17А, ет. 3, апартамент 6 
София 1504, БЪЛГАРИЯ   

Registered Office: 
17A Tzar Osvoboditel Blvd., floor 3, apartment 6
Sofia  1504,   BULGARIA 

  

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА / Communications Regulation Commission:  No. 00150 / 24.10.2011  [24 October 2011]

  

ДДС/VAT #:   BG 175401467 

   

Договорни документи / Contract Documents:

Споразумение за нивото на обслужване - Service Level Agreement

Правила и условия - Terms & Conditions

Продукт Rider - Product Rider

Български Rider - Bulgarian Country Rider

Примерен формуляр за поръчка - Sample Order Form

 

Quality Parameters:

Параметри за качество на предоставяните услуги