Cogent Montenegro

Cogent Communications Montenegro doo Podgorica

Registered office: 74/11 Slobode street, Podgorica, Crna Gora (Montenegro) 

Politika prihvatljive upotrebe

Ova Politika prihvatljive upotrebe primenjuje se na sva fizička i pravna lica (zajedno:„korisnici“) koja koriste proizvode i usluge Cogent Communications, Inc., ("Cogent") uključujući internet usluge. Ova politika sačinjena je sa namerom da zaštiti bezbednost, integritet, pouzdanost i privatnost kako Cogent mreže, tako i proizvoda i usluga koje Cogent nudi svojim korisnicima. Cogent zadržava pravo da izmeni ovu politiku u bilo kom trenutku, u kom slučaju takva izmena proizvodi pravno dejstvo nakon što je objavljena. Upotreba proizvoda i usluga Cogent-a od strane korisnika smatra se prihvatanjem Politike prihvatljive upotrebe, koja u tom slučaju proizvodi dejstvo od trenutka takve prve upotrebe korisnika. Korisnici su isključivo odgovorni za bilo koje i sve radnje i propuste koji se mogu desiti tokom ili u vezi sa njihovim korišćenjem usluga, i dužni su da se ne upuštaju ni u jedan oblik neprihvatljive upotrebe usluge. 

Koji vid upotrebe je zabranjen?

Neprihvatljiva upotreba uključuje, ali se ne ograničava na, sledeće:

1. objavljivanje, prenos, ponovni prenos ili skladištenje materijala na nekom od Cogent-ovih proizvoda ili korišćenjem neke od Cogent-ovih usluga, ukoliko, prema isključivoj proceni Cogent-a, takvo objavljivanje, prenos, ponovni prenos ili skladištenje: (a) predstavlja povredu bilo kog lokalnog ili državnog zakona ili propisa ili prava koje nije pravo Sjedinjenih Američkih Država (uključujući propise koji regulišu autorska prava, poslovnu tajnu, patent ili druga prava intelektualne svojine ili slične zakone i propise); (b) predstavlja pretnju ili uznemiravanje; (c) je nepristojno; (d) neprimereno; ili (e) predstavlja klevetu. Svaki korisnik će biti dužan da odredi koji zakoni i propisi su primenljivi na njegovu ili njenu upotrebu proizvoda i usluga.

2. Instalacija ili distribucija „piratskog“ ili drugog softvera koji nije odgovarajuće licenciran za upotrebu od strane korisnika. 

3. Preprodaja Cogent-ovih proizvoda i usluga bez Cogent-ove prethodne izričite saglasnosti (osim ukoliko to čini ovlašćeni distributer).

4. Obmanjujuća marketinška praksa.

5. Radnje koje ograničavaju ili sprečavaju bilo koga, bilo da je korisnik Cogent-a ili ne, u njegovoj ili njenoj upotrebi Cogent-ovih proizvoda i usluga, ili koje izazivaju prekomerni mrežni saobraćaj kroz upotrebu automatskih ili manuelnih procedura koje nisu u vezi sa redovnom ličnom ili poslovnom upotrebom internet usluga.

6. Uvođenje malicioznih programa u Cogent mrežu ili servere ili druge Cogent-ove proizvode i usluge (npr. virusi, trojanci i crvi).

7. Izazivanje ili pokušaj izazivanja bezbednosne povrede ili prekida internet komunikacija. Primeri bezbednosne povrede uključuju, ali se ne ograničavaju na, pristup podacima kada korisnik nije nameravani primalac takvih podataka, ili prijavljivanje na server ili nalog kom korisnik nije izričito ovlašćen da pristupi. Primeri prekida uključuju, ali se ne ograničavaju na, „port scans“, „flood pings“, „packet spoofing“ i „forged routing information“.

8. Vršenje bilo kog vida nadgledanja mreže, kojim se presreću podaci koji nisu namenjeni takvom korisniku.

9. Zaobilaženje provere identiteta korisnika ili sigurnosti bilo kog hosta (host), mreže ili naloga.

10. Ometanje ili onemogućavanje usluge bilo kom korisniku koji nije korisnikov host (na primer, obustava usluga (denial of service attack)).

11. Korišćenje bilo kog programa, skripte ili komande ili slanje poruka bilo koje vrste, čija je namera da ometaju ili onemoguće korisnikov terminal session.

12. Nepridržavanje Cogent-ovih pravila koja se tiču aktivnosti korisnika u odnosu prema instalacijama koje su u vlasništvu Cogent-a.

13. Dostavljanje lažnih ili netačnih podataka na narudžbenici (u elektronskoj ili papirnoj formi), uključujući lažnu upotrebu brojeva kreditnih kartica ili pokušaje zaobilaženja ili izmene procesa ili procedura za merenje vremena, korišćenja protoka ili drugih metoda kojima se dokumentuje „upotreba“ Cogent-ovih proizvoda ili usluga.

14. Slanje nepoželjnih e-mail poruka, uključujući slanje „junk mail“ ili drugog reklamnog materijala licima koja nisu izričito zahtevala takav materijal, koja prethodno nisu bila mušterije korisnika ili sa kojima korisnik nema postojeći poslovni odnos (npr. e-mail „spam“); ili distribucija, reklamiranje ili promocija softvera ili usluga čija je primarna svrha podržavanje ili omogućavanje slanja nepoželjnih komercijalnih e-mail poruka ili spam poruka.

15. Uznemiravanje, bilo kroz učestalost, veličinu poruka ili sam jezik poruke.

16. Neovlašćena upotreba ili falsifikovanje podataka datih u naslovu poruke.

17. Zahtevanje bilo koje e-mail adrese, osim adrese naloga ili usluge lica koje je postavilo poruku, sa namerom uznemiravanja ili prikupljanja odgovora.

18. Stvaranje ili prosleđivanje „lanca pisama“ („chain letters“) ili drugih „piramidalnih šema“ („pyramid schemes“) bilo koje vrste. 

19. Upotreba nepoželjnih e-mail poruka koje potiču iz Cogent mreže ili mreže drugih provajdera internet usluga u ime ili sa namerom da se reklamira bilo koja usluga obezbeđena od strane Cogent-a ili povezana putem Cogent mreže.

20. Izvoz, reeksport, ili odobravanje preuzimanja bilo kog sadržaja kojim se krše propisi Sjedinjenih Američkih Država o izvozu i uvozu, ili bez svih potrebnih odobrenja, licenci i izuzimanja.

Nijedan propust ili kašnjenje u primeni ili sprovođenju ove politike neće se smatrati odricanjem od politike ili od bilo kog drugog prava ili pravnog sredstva. Ukoliko se bilo koja odredba ove politike ne može primeniti zbog određenog propisa ili izmene u propisima, takva odredba neće proizvoditi pravno dejstvo, a ostatak politike će ostati na snazi neizmenjen. 

Resursi skloni povredama

Nakon obaveštenja o postojanju resursa sklonih povredama (npr. „open news server“, „unsecured mail relay“, ili „smurf amplifier“), pretplatnik je dužan da odmah preduzme sve neophodne korake kako bi se izbegla bilo kakva dalja zloupotreba takvog resursa. Bilo koja zloupotreba otvorenog resursa (open resource) koja se dogodi nakon što je korisnik primio obaveštenje u tom smislu, smatraće se povredom ove politike i u odnosu na nju će se sprovesti odgovarajuće izvršenje.

Izvršenje

Cogent može, nakon pisanog ili usmenog obaveštenja koje može biti upućeno putem govorne pošte ili e-mail-a, bez odlaganja obustaviti i/ili prekinuti uslugu korisniku zbog kršenja bilo koje odredbe ove politike. Pre obustavljanja ili prekida, Cogent će pokušati da zajedno sa svojim korisnicima otkloni povredu ove politike i obezbedi da se ista ne ponovi; međutim, Cogent zadržava pravo da obustavi ili prekine uslugu i na osnovu prve povrede. 

Obaveštenje u vezi sa tajnošću elektronskih komunikacija

Cogent ne garantuje tajnost ili privatnost bilo kog podatka prenetog ili uskladištenog korišćenjem Cogent tehnologije i ovim ne garantuje da će bilo koje drugo lice ili grupa korisnika biti uključeno u ili isključeno iz Cogent mreže. Dodatno, Cogent može periodično nadgledati prenose putem svoje mreže, radi vršenja održavanja, utvrđivanja kvaliteta usluga i radi bilo koje druge svrhe koja je dozvoljena u skladu sa propisom „Electronic Communications Privacy Act, P.L. No. 99-508“ i njegovim izmenama i dopunama, Zakonom o elektronskim komunikacijama Crne Gore, i svim njegovim izmenama, i u skladu sa svim drugim primenljivim propisima.

Pitanja?

Ukoliko niste sigurni da li je bilo koja nameravana upotreba ili radnja dozvoljena, molimo kontaktirajte Cogent na sledeću adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili pozovite +1 (877) 7-COGENT.

Standardni cjenovnik *

Namjenski pristup internetu: Fast Ethernet port, brzina konekcije 100 Mbps, ugovor na 1 godinu: naknada za instaliranje 1.000€ (1.210€ uključujući PDV), mjesečna naknada 600€ (726€ uključujući PDV), plus lokalne petlje su potrebne

IP tranzit: Fast Ethernet port, brzina konekcije 100 Mbps, ugovor na 1 godinu: naknada za instaliranje 350€ (423,50€ uključujući PDV), mjesečna naknada 385€ (465,85€ uključujući PDV), plus lokalne petlje su potrebne. * za brzinu konekcije 1,5 Gbps i ugovorni period preko 1 godine mjesečna naknada iznosi 2.080€ (2.516,80€ uključujući PDV)

Ethernet od tačke do tačke (engl. Point-to-Point): Fast Ethernet link, brzina konekcije 100 Mbps, ugovor na 1 godinu: naknada za instaliranje 1.500€ (1.815€ uključujući PDV), mjesečna naknada 320€ (387,20€ uključujući PDV), plus lokalne petlje su potrebne

* informacije o drugim nivoima protoka i trajanju ugovora su dostupni po zahtjevu

(PDV 21%)